Polícia deťom

 

titV rámci spolupráce Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Čadci a našou školou sa dňa 27.10.2008 žiaci 2.ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkou dopravnej polície p. Janíkovou.  Deti sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, ktorej sú účastníkmi ako chodci alebo cyklisti. 

Spoznali cenné rady, ako chrániť svoje zdravie a bezpečnosť, ako sa správať k cudzím ľuďom, vedieť privolať pomoc a pod.  Táto aktivita oživila a efektívne doplnila dopravnú výchovu, ktorú realizujeme vo výchovno-vzdelávacom procese.  Deťom sa veľmi páčila.

 

 Mgr. Dejčíková