Záložka do knihy spojuje školy

tit1Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe - Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2010 2. ročník česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy.

 

Cieľom  projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmeny záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávania života žiakov v Českej republike.

 

32

 

V rámci projektu sa našou partnerskou školou stala ZŠ T.G.Masaryka,  Bystřice pod Hostýnem.

 

Na začiatku mesiaca október 2010 sme nadviazali kontakt na ZŠ  T. G. Masaryka v Bystřicí pod Hostýnem. V priebehu mesiaca október žiaci našej školy pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube detí  pre žiakov partnerskej školy pekné záložky. Začiatkom novembra sme záložky zaslali našej partnerskej škole.

1

Verím, že i v budúcnosti budeme udržiavať kontakty a pre žiakov oboch škôl zorganizujeme príjemné stretnutia a zábavné podujatia.