ZELENÝ DEŇ na 1. stupni 2011/2012

t-den-zemeZelený mesiac – apríl bol tématický zameraný na enviromentálnu výchovu. Vychádzky, pozorovania, ekohry v prírode ...
22. apríl, Deň Zeme bol potom vyvrcholením našich enviromentálnych činností:
- deti z 1., 2., a 3. výchovného oddelenia sa rozhodli vyčistiť časť blízkeho lesa. O tom, že sa do práce pustili usilovne svedčí

plné vrece nazbieraného odpadu.

 

-v 6. a 7. Výchovnom oddelení prebiehal bylinkový eko-deň, očista organizmu.

„ Ak chcete byť svieži, zdraví,
  pite čajík zo žihľavy."

 

 

 

-vo 4. a 5. Výchovnom oddelení deti tvorivo pracovali pri zhotovení plagátu Zemegule.
„ Podaj mi ruku, ľudské mláďa,
   krásou ťa prevediem,
   aby si poznalo planétu šťastia -
   kolísku svoju – ZEM"