Cestou za históriou

t-ornament

 

Nebolo síce ideálne počasie, ale keď je dobrá nálada a správny cieľ cesty všetko je ok. Toto si povedalo aj 17 žiakov 4.D, ktorí sa v piatok 16.3. vybrali na exkurziu do rodného domu Jozefa Kronera na Staškove.

Počas exkurzie spojili svoje poznatky a vedomosti o našom regióne s prácou na projekte do ktorého sa zapojili. Cieľom projektu bolo vytvoriť spoločne v triede maľované ohnisko (ornament, ktorý sa v minulosti maľoval priamo na stenu nad ohniskom, alebo pecou). Toto ohnisko si priniesli do Kronerovho domu, kde majú krásnu murovanú piecku. Okrem maľovania ohniska, mali žiaci nakresliť ornament, ktorý bude reprezentovať náš región na novovznikajúcej ornamentálnej mape Slovenska. Zážitkom bola aj prechádzka po náučnom chodníku so sochami, ktoré zobrazujú najznámejšie Kronerove filmy a v neposlednom rade aj cesta vláčikom.