Deň predškolákov

t-denpredskolakov

 

 

Dňa 18.03.2018 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom „Deň predškolákov“. Chceme byť otvorenou školou, prístupnou pre verejnosť. Toto podujatie nám dalo možnosť spoznať našich budúcich prváčikov, ale aj ich rodičov.

Veľmi milo sme boli prekvapení hojnou účasťou, keď akcie sa zúčastnilo viac ako 30 detí aj s rodičmi.

Deti ale aj rodičia sa oboznámili s priestormi školy, ale hlavne spoznali naše pani učiteľky, ktoré ich budú najbližšie roky učiť, viesť a pripravovať.

Deti zažili príjemné popoludnie, plné športových aktivít  a tiež sa zúčastnili tvorivých dielní.