Svet komiksu

komix

 

Ktokoľvek z nás, bez ohľadu na vek, si pri vyslovení slova ,,komiks“ automaticky predstaví komiksovú bublinu s výraznými citoslovcami- HŔŔŔ, BUM, BÁC!!! a podvedome čaká rýchlo akciu, postavy skarikované do nemožnej skratky a nie práve nezávadný dej.

Tak tieto slová si prečítali žiaci ôsmych ročníkov pri návšteve výstavy ,,Plavčík a Vratko“ v priestoroch mestskej galérie, ktorú jej autori pretvorili do komiksovej podoby. Nakoľko je výstava interaktívna žiaci sa na chvíľu mohli stať súčasťou príbehu, čo si samozrejme s radosťou užívali. Po prehliadke výstavy si v priestoroch galérie začali tvoriť svoj vlastný komiksový príbeh. A zdá sa, že práca na vlastnom komikse ich doslova pohltila.