Brúsime si jazýčky

06

Štrbavé slniečko sa dnes usmievalo na našich štrbavých prváčikov, ktorí strávili popoludnie v školskej knižnici. Rapotankami, riekankami, hádankami a básničkami si „nabrúsili jazýčky“ a predviedli sa, čo dokážu.

A keďže jazýčky našich najmenších sú nielen obratné, ale aj poriadne mlsné, odmenou im bola malá sladká hostinka.