Týždeň hlasného čítania

citnahl

Naši prváci sa zapojili do celoslovenskej aktivity Týždeň hlasného čítania, kde dospelí čítajú deťom. A tak uplynulé vyučovacie dni boli spestrené a obohatené návštevami rodičov a starých rodičov, ktorí

svojim potomkom ukázali čitateľský vzor, lásku ku knihám, prečítali poučné rozprávky alebo vtipné príbehy. Milí rodičia a starí rodičia, ďakujeme!