Zhavranelí

t-zhavran

 

Dňa 24.4.2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia „Zhavranelí“ – ako súčasť Paláriková – Raková. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

z