Marec, mesiac knihy

mmk

 

Marec je veľmi významný mesiac. Zima pomaly odovzdáva vládu jari, sviatok majú všetky ženy, žienky, ženičky a pripomíname si aj narodenia učiteľa národov , J. A. Komenského. O niečo viac sa v tomto mesiaci venujeme knihám, čítaniu a rozvoju čitateľskej gramotnosti.

Žiaci 1. stupňa už dlhodobo spolupracujú s Kysuckou knižnicou, ktorá pre nich pripravuje rôzne zaujímavé podujatia. Radi by sme boli, keby žiaci využívali aj možnosti školskej knižnice, a preto sme žiakov ŠK pozvali do našej školskej knižnice a zoznámili ich s jej ponukou.