Zelený deň

zeleny2019Zelená farba sa spája so šťastím, zdravím a plodnosťou. Pre naše oči je upokojujúcou.

Zelená farba je farba prírody.

Človek však svojou činnosťou prírode ubližuje.

Preto sa v súčasnosti ozýva toľko hlasov na zmenu spôsobu života, aby človek zostal s ňou v symbióze .

V škole sa, samozrejme, venujeme environmentálnej výchove počas celého roka. Jej vyvrcholením je projektový deň – Zelený deň, kedy sa najmä praktickou činnosťou venujeme vytváraniu pozitívneho vzťahu k prírode, k jej ochrane, aby zelená farba, farba prírody, zostala symbolom šťastia, zdravia a predovšetkým života.