Má to zmysel aj bez zmyslov

t-zbz
Galéria v Čadci v spolupráci s BIBIANOU ponúka v tomto období možnosť navštíviť interaktívnu výstavu pod názvom Má to zmysel aj bez zmyslov. Tak sme sa tam vybrali a urobili sme naozaj dobre.

Výstava aj workshop boli úžasné. Prečítali nám pútavý príbeh , zahrali sme sa na ilustrátorov a prostredníctvom hry sme sa  oboznámili so životom detí s postihnutím. Plnili sme rôzne úlohy, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť obmedzenia, ktoré postihnutie prináša . Z výstavy sme odchádzali plní emócií.