Kolobežky

kolobez

Tretiaci si užili netradičnú hodinu telesnej výchovy, keď žinenky, lopty a švihadlá vymenili za kolobežky. Jazdili v kruhu, slalom a vyskúšali si aj jazdu dolu miernym briežkom, aby ukázali, ako dokážu svoju kolobežku ovládať v rôznych situáciách.

Počas jazdy si preopakovali pravidlá správania sa v cestnej premávke, aby neohrozili seba ani ostatných ľudí. Ak  počasie bude prajné, určite si podobnú aktivitu radi zopakujú.