Slovensko- poznáš svoju vlasť?

t-slovKoľko máme na Slovensku hradov? Ktorá rieka má dva pramene a je najdlhšia? V ktorej jaskyni sa môžete plaviť na loďke? Ako sa volá tento chránený živočích?  Tak na tieto a množstvo podobných otázok odpovedali žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí sa zúčastnili prezentácie Slovensko- poznáš svoju vlasť?

              t-slov-plagat

Počas prezentačnej hodiny sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácii o slovenských hradoch a zámkoch, národných parkoch, prírodných a kultúrnych zaujímavostiach. Lektor počas prezentácie deťom kládol množstvo otázok a veru ani jedna nezostala nezodpovedaná. Deti sa aktívne zapájali a každá správna odpoveď bola odmenená rôznymi drobnými cenami. Deťom sa prezentácia veľmi páčila a vedomosti z nej určite zužitkujú nie len na hodinách vlastivedy, ale aj na iných predmetoch.