Revolution train

t-rev-vlakDňa 14.10.2019 sme sa zúčastnili projektu Revolution train. Je to protidrogový vlak, ktorý ponúka mnoho informácií o legálnych aj nelegálnych drogách. Vo vlaku nám premietali pravdivý príbeh o drogovo závislých ľuďoch. V jednotlivých vagónoch boli kinosály,

simulácie rôznych miestností a priestorov, ktoré boli zobrazené v príbehu. Vypĺňali sme dotazníky, ktoré boli zamerané na drogy, alkohol, ale aj zdravý životný štýl.

                                                                                                                             (Danko, IX.B)