Sloboda naša tridsaťročná

t-30r     Tridsiatka v živote človeka je míľnikom, pri ktorom si pripomíname prvé životné úspechy. Aj naša krajina, ktorá  pred tridsiatimi rokmi začala budovať demokraciu a rozvíjať slobodu, má za sebou prvé „dospelácke“  skúsenosti a verme, že i úspechy.

Toto výročie sme si so žiakmi pripomenuli nielen rozhlasovou reláciou, ale aj  návštevou „retro miestnosti“, ktorú sme zriadili v našej škole.

     Učebnice a knihy spred roku 1989, mechanický písací stroj, kuchynské váhy, preukaz iskry a pioniera, kotúčový magnetofón, časopisy DORKA a BURDA a mnoho, a mnoho ďalších „starožitností“ si mohli žiaci nielen pozrieť , ale aj vyskúšať  a zároveň porovnať  s pomocníkmi, ktorých  používame v súčasnosti.

    Tí starší si pozreli aj filmy a diskutovali s vyučujúcimi o období pred rokom 1989 a  o slobode, ktorá  je založená na rešpektovaní a zodpovednosti.