Viem čo zjem

t-vczAj v tomto školskom roku sa tretiaci a štvrtáci zapojili do projektu pod názvom Viem čo zjem. Predmetom projektu je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu pozostávajúca z povinných a dobrovoľných aktivít. V rámci povinných aktivít absolvujú žiaci dve prednášky na vyhlásenú tému. V tomto roku je témou hygiena potravín. Prvú lekciu absolvovali s pracovníčkou RÚVZ.

Vďaka tejto lekcii sa žiaci oboznámili s problematikou správneho skladovania potravín. Naučili sa, ako čo najlepšie rozmiestniť potraviny v chladničke a naopak, ktorým potravinám vyhovujú izbové teploty. Dozvedeli sa, ako narábať s potravinami pred ich prípravou, čo by si mali všímať na obaloch potravín (zloženie, dátum spotreby a minimálna trvanlivosť) a prečo je dôležité mať čisté ruky za každých okolností. Dobrovoľnou aktivitou, ktorá nadväzuje na prednášku je napísať krátky príbeh na danú tému. Vyučujúce vyberú najlepší príbeh, ktorý bude reprezentovať našu školu v celkovom bodovaní.