Cestou- necestou...

g

 

 

V rámci projektu Cestou- necestou za poznaním- Poznaj Kysuce, žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka absolvovali prípravný test, prostredníctvom ktorého, si vyučujúce overovali, aké majú žiaci vedomosti o prírodovedných zaujímavostiach v oblasti horných Kysúc.

Test bol predprípravou na exkurzie, ktoré žiaci absolvujú so svojimi vyučujúcimi a počas ktorých navštívia napríklad prameň rieky Kysuca na Makove, ropný prameň v Korni,

g

kamenné gule v Klokočove a Megoňkách čí minerálne pramene vo Vojtove a Bukove. Prvé exkurzie, ktoré mali žiaci absolvovať v tomto období sa bohužiaľ z dôvodu epidemiologickej situácie museli preložiť na neskorší termín.