VŠETKOVEDKO 2020

vs2020

 

 

 

Aj v tomto školskom roku na našej škole prebehla vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO, určená pre žiakov prvého stupňa. Tohtoročné školské kolo bolo trošku iné, ako po minulé roky. V súčasnej epidemiologickej situácii sa aj podmienky konania súťaže museli  podriadiť pravidlám bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Deti boli rozdelené do skupín podľa ročníkov a každý mal svoj vlastný pracovný priestor.

 

Žiaci prišli na  súťaž pozitívne naladení a súťažné testy riešili s veľkým nadšením. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov 2. ročníka,3 žiaci 3. ročníka a 6 žiakov štvrtého ročníka. Budeme sa všetci tešiť na výborné výsledky.