Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci, čo v ňom máš?

mikulas2020

 

Tak túto otázku mali v pondelok ráno v hlave všetky deti na prvom stupni, ktoré svedomito chodia do školy. Netrpezlivo čakali sa na návštevu dobrého strýčka v červenom plášti s vrecom plným sladkých darčekov. Mikuláš na deti doposiaľ nikdy nezabudol. Ale ako to bude tento rok? Príde?  Nepríde?

 

Nesklamal. Prišiel. A samozrejme neprišiel s prázdnymi rukami. V sprievode anjelov a nezbedných čertíkov potešil a obdaril všetky deti, ktoré ho s rozžiarenými očkami čakali vo svojich triedach.  Každoročne deti Mikuláša vítali peknými koledami a pesničkami, tento rok to však bolo opačne. Mikuláš spolu s anjelom zahrali a zaspievali deťom koledu a vytvorili tak krásnu predvianočnú atmosféru.

srdce2020

Ďakujeme Mikuláš