Tvoja správna voľba

policia

 

 

„ Tvoja správna voľba „ – to je názov projektu OR PZ v Čadci, ktorého sa naši tretiaci mali možnosť zúčastniť. Aj to je jedna z ciest, ako chrániť naše deti. V rámci aktivít, súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečia, si deti overili, napr. či vedia kam zavolať v prípade núdze, dozvedeli sa, ako čeliť negatívnym nástrahám a patologickým javom v reálnom živote.