Svetový deň vody, deň Zeme

dv-dz

 

Svetový deň vody, deň Zeme, apríl – mesiac lesov, ochrana životného prostredia a vodných zdrojov, ekológia, separovanie a recyklovanie ....

Tieto a mnohé iné pojmy týkajúce sa ochrany životného prostredia už žiaci tretieho ročníka poznajú. Oboznámili sa s nimi v rámci rôznych aktivít, ktoré absolvovali počas vyučovania.

Prostredníctvom testu o vode, vodných zdrojoch, skupenstvách vody, živočíchoch, pre ktoré je voda životným prostredím a bez nej nedokážu žiť sa naučili, prečo je dôležité chrániť vodne zdroje. Vytvorili projekt zameraný na separovanie odpadu do správnych kontajnerov, aby tento mohol byť následne zrecyklovaný a našiel nové upotrebenie. Zo starých použitých novín a letákov vyrobili vlastnými rukami recyklovaný papier, z ktorého si vyrobili originálny darček ku dňu matiek. Všetky aktivity sa deťom páčili ale boli pre ne nie len zdrojom zábavy, ale hlavne poučenia o tom, aké je dôležité chrániť našu Zem.