Viem čo zjem

t-vcz

Aj v tomto školskom roku sa tretiaci z našej školy zapojili do projektu pod názvom Viem čo zjem, prostredníctvom ktorého sa oboznamujú so správnymi stravovacími návykmi. V prechádzajúcich ročníkoch žiaci najskôr absolvovali prednášku pod vedením pracovníčky RÚVZ a  následne sa zapájali do rôznych aktivít. V tomto školskom roku sa pravidlá realizácie upravili z dôvodu epidemiologickej situácie.

 

Prednášku zameranú na hygienu potravín žiaci absolvovali so svojimi vyučujúcimi, ktoré si okrem prezentácie pripravili aj aktivity, prostredníctvom ktorých si preverili, čo si žiaci z tejto lekcie zapamätali. Odmenou za dobre vykonanú prácu bol kúsok sladkého melóna.