VŠETKOVEDKO 2021

t-vsetko

 

Kto je Všetkovedko? Predsa ten ktorý vie všetko. Niečo z matematiky a slovenčiny, z prírodovedy a logiky. No proste z každého rožku trošku. Takýchto všetkovedkov sa na našej škole našlo tento školský rok 27.

Zmerali si sily s tisíckami ďalších detí po celom Slovensku. Z dôvodu zložitej pandemickej situácie sa školské kolo konalo v dvoch termínoch, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac prihlásených detí. Veríme, že boli úspešní a budú svojimi vedomosťami prezentovať dobré meno našej školy.