Vianoce

t-vian
Krásne, požehnané vianočné sviatky a úspešný štart do Nového roka 2022.


Veľa zdravia a rodinnej pohody

všetkým deťom našej školy a ich rodinám, pani učiteľkám a učiteľom a všetkým,

čo sa starajú o to, že nám je v tej našej školičke tak dobre.


 vian