Prvý krát bol Svetový deň vody vyhlásený v roku1992

t-voda

 

 

Je to teda už 30 rokov, čo si 22.3. pripomíname, aká je voda pre nás dôležitá. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. Zásoby sladkej vody však nie sú nevyčerpateľné. Treba ich preto chrániť a rozumne s nimi nakladať. Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.

Žiaci 4. ročníka si tento dôležitý deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Najskôr si pozreli prezentáciu o vode, jej využívaní a ochrane vodných zdrojov a nadobudnuté informácie využili vo vedomostnom teste. Potom si v skupinkách vyskúšali ako by vyčistili vodu znečistenú rôznymi látkami. Na základe tejto aktivity si uvedomili, že sú látky ako napr. olej, nafta, benzín či rôzne čistiace prostriedky, ktorých stačí aj veľmi málo na to, aby znečistili obrovské množstvo vody. Je preto úlohou nás všetkých vodné zdroje chrániť pred znečisťovaním.