OSMIJANKO 3.C

t-8janko2

 

 

Aj tento rok sme sa celá 3.C pod vedením triednej učiteľky   Paťky Jurištovej a tety Peťky Gavenčákovej z Kysuckej knižnice pasovali so zaujímavými semienkami od Osmijanka. Celoslovenskú čitateľskú súťaž sme zvládli na výbornú a z vyše 400 zapojených škôl  sme uspeli v 1. osmičke, vo svojej kategórii tretiakov  sme skončili  na 2. mieste.