Deň športu mesta Čadce

t-dd

 

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnil Deň športu. Atléti z našej školy skončili na krásnom 2. mieste. Medzi nich patrí: Adam Kováčik – 2.B, Lucia Húdeková – 2.C, Michaela Anna Bukovanová – 4.C, Radoslav Jozef Bačík – 5.C a Jaroslav Hlava 9.B.

Gratulujeme!


1

 

2