ZELENÝ DEŇ 2013

zdV tomto školskom roku sme už piatykrát zorganizovali Deň Zeme pod názvom ZELENÝ DEŇ na našej škole. Cieľom tohto dňa je rozvíjať a uplatňovať zložky environmentálnej výchovy v súlade s  Koncepciou environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a Akčným plánom výchovy a vzdelávania k TUR v SR.

Na podporu rozvíjania vzťahu k prírode, jej ochrane chceme zvyšovať povedomie žiakov rôznymi pripravenými aktivitami rozvíjajúcimi ich zdravie, ochranu životného prostredia čistením vybraných prírodných priestorov, pôsobiť na žiakov  preventívne, aby  neznečisťovali a nepoškodzovali  životné prostredie, aby ho chránili pred nežiadúcimi  vplyvmi spôsobenými činnosťou človeka.

Čítať celý článok...
 

Rozprávkové vretienko

vretienDňa 19. 3. 2013 sa uskutočnilo v DK v Čadci okresné kolo súťaže žiakov v prednese rozpávok pod názvom Rozprávkové vretienko.

Naša žiačka ôsmeho ročníka Kristínka Tlelková sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola.

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme

 

Vesmír očami detí

vesDňa 15.3. 2013 sa konalo v priestoroch Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien regionálneho kola 28. ročníka výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej usporiadateľom bola Krajská hvezdáreň v Žiline a kde bola ocenená aj naša žiačka Alžbetka Minarovičová z 5.B triedy.

   

Ilustrujem svoju obľúbenú knižku

imagesKysucká knižnica v Čadci vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov príležitosti narodenia akademického maliara Miroslava Cipára „ ILUSTRUJEM SVOJU OBĽÚBENÚ KNIŽKU“.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.

Deti si vybrali svoju obľúbenú knižku, ku ktorej vytvorili vlastné ilustrácie.

Ocenení žiaci: Erik Heglas, Margaréta Grupáčová a Adela Pochybová

Originálne výtvarné dielka boli vystavené v priestoroch KK v Čadci.

 


Stránka 51 z 56