Geografická olympiáda

geo-olymp

V okresnom kole Geografickej olympiády našu školu reprezentovali žiaci, ktorým sa podarilo vyhrať 2 z 3 kategórií.Kategóriu 5.roč. vyhral Pavol Markech z 5.B.V tejto kategórii bol úspešným riešiteľom aj Dávid Novotný z 5.A. Kategóriu 6.-7. roč. vyhral Ján Kupka zo 7.B.Gratulujeme!!!

 

geo-glob