Beh olympijskeho dňa

t-odAj tento rok sa žiaci 1.stupňa  našej školy zapojili do športovej činnosti: „Beh olympijského  dňa“. Všetci odbehli svoju métu a naše štvrtáčky si odniesli aj výhry. Gratulujeme

 

1

 

2