MATEMATICKÝ KLOKAN

t-klokan

Vo štvrtok 21. 3. 2019 sa 43 najlepších matematikárov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. 21 žiakov prvého a 22 žiakov druhého stupňa sa rozhodlo zmerať si sily s tisíckami žiakov po celom Slovensku, ktorí sú každoročne do tejto súťaže zapojení.

Medzi našimi súťažiacimi boli aj šiesti prváci, ktorí sa po prvýkrát rozhodli preukázať svoje vedomosti v takejto vedomostnej súťaži. Všetkým zúčastneným želáme čo najlepšie umiestnenie. Výsledky testov budú zverejnené na internete 10.4. a súťažiaci si ich môžu skontrolovať podľa svojich identifikačných kódov.