Základná škola v Čadci

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967. Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov, telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.
Pre  vzdelávacie podujatia slúžia školské knižnice, pre terapiu a voľný čas terapeutická miestnosť – herňa, ktorá bolo zriadená z projektu Hodina deťom.
Vyučovací proces prebieha v 31 triedach. Okrem klasických tried máme k dispozícií aj odborné učebne: fyziky, chémie, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, školskú kuchynku a školské dielne.

Škola je od 30. júna 2002 samostatným právnym subjektom.
Zriaďovateľom školy je mesto Čadca.
Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň,  ktorá je vývarovňou pre 3 mestské školy.

Riaditeľka školy: Mgr. Zdenka Maslíková /štatutárny zástupca školy/
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janka Ihelková /zástupkyňa štatutára/
Zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň ZŠ: PaedDr. Slavomír Gonek
Vedúca vychovávateľka ŠKD: Bc. Daniela Kubiatková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Janka Koperová
Vedúce školskej jedálne: Mária Suchánková, Veronika Zbončáková

Active Imagestena-1Sample Image