Školská knižnica

Školská knižnica, bola zriadená v rámci rozvojového projektu

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2006

s názvom

MODERNIZÁCIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

A JEJ VYUŽITIE NA VZDELÁVACIE PODUJATIA

              

 

 

DESATORO čitateľom


1. Spomeň si zakaždým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť v čas a celkom neporušenú.

 

2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.

 

3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslinenými prsty, nevkladaj medzi ne tužky, zápalky a pod., nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal, pásik čistého papieru alebo stužky.

 

4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy; keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami; neodkladaj knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených.

 

5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam.

 

6. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal.

 

7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov.

 

8. Vypisuj si, čo sa Ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo Ťa dojalo alebo uchvátilo: krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.

 

9. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň — a každý deň niečo dobrého vykonaj.

 

10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je zmysel života.

 

Ferko Urbanek

urbanek(* 1859 Vsetín (Česká republika) — † 1934 Bratislava)
— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá.
Read more: http://zlatyfond.sme.sk/autor/121/Ferko-Urbanek#ixzz4VTbfhx00

 

Dokumenty o knižnici

Knižný a výpožićný poriadok:

pdf knižný a výpožičný poriadok


Školská knižnica:

pdf skolska_kniznica.pdf


Podujatia na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti:

pdf podujatia na podporu a rozvoj čit. gramotnosti 2016.pdf


 Projekty  METODICKÉHO CENTRA SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ KNIŽNICE pre školské knižnice na podporu čitateľskej gramotnosti:

pdf Projekty MC-SPK pre školské knižnice


Scenáre vyučovacích hodín s integráciou Informačnej výchovy:

pdf Scenáre vyučovacích hodín s integráciou Informačnej výchovy