Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg  :  Mgr. Miriam  M A S L Í K O V Á

Kde ma nájdete?
V  hlavnom pavilóne (modrý)   na poschodí.

Telefón:  041/433 41 65,  041/433 41 66