„HROU PROTI AIDS“

aids„ Hrou proti AIDS “ -  projekt primárnej prevencie HIV/AIDS

 

Cieľom projektu je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. Projekt je určený pre žiakov 2. Stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Tento projekt je zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Do projektu sa zapojili aj žiaci deviateho ročníka našej školy, ktorí dňa 16. 11. 2015 absolvovali prednášku s MVDr. O. Matlákovou a hry, ktoré viedli pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci.