Európskeho týždňa boja proti drogám

drgV týždni od 16.11. - 23.11. sme sa pripojili i naša škola k aktivitám Európskeho týždňa boja proti drogám .Droga sa stala realitou dnešnej súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života i ďalšie drogy, po ktorých siaha žiaľ čoraz viac mladých ľudí. Pred  niekoľkými  rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití a s narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a v kinách.

V súčasnosti je všetko inak. Tento problém je naliehavý, pretože už i v menších mestách sú nielen konzumenti rôznych drog, ale i distributéri. V našej spoločnosti neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto aj na našej škole  v tomto týždni prebehlo veľa zaujímavých aktivít, ktorými budeme viesť a usmerňovať deti proti drogám a drogovej závislosti. V našej škole sme umiestnili niekoľko informačných nástenok s touto témou. Naši pedagógovia sa s deťmi  v tomto týždni zamerali na diskusie k tejto téme a snažili sa ich usmerniť k zdravému životnému štýlu. Pod záštitou Mestskej polície v Čadci a Mgr.Marcely Vorekovej sme sa zapojili do ponúknutých aktivít. A tak sme sa v tomto týždni zapojili do internetovej kvízovej súťaže, tvorilii sme na danú tému plagát a taktiež sme v rámci interaktívnych prednášok privítali na našej škole Petra Rempera, ktorý žiakom k danej téme urobil prednášku, ktorú žiakom obohatil o svoje skúsenosti. Nesmieme zabudnúť, že hlavnou zbraňou proti drogám je šport. Preto sa i v našej telocvični celý týždeň odohrávali športové turnaje. Našim žiakom sme sa snažili celý týždeň priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!.


pdf vyhodnotenie.pdf


drogy