Narodení pre výhru

sikan1Dňa 26.9.2016 naši žiaci druhého stupňa absolvovali  program s týmto názvom . Netradične spracovaná forma prevencie šikany a  kyberšikany formou interaktívnek prednášky s audiovizuálnymi a hudobnými prvkami žiakov zaujala nielen vďaka zaujímavému obsahu ale aj raperke Aless, ktorá program moderovala spolu so spoluautorom projektu Mirom Drobným.

Obaja zažili šikanovanie na vlastnej koži z pozície agresora, svedka či obete, preto sa rozhodli rozpovedať svoje príbehy . 

 

Miro Drobný režisér, scenárista a producent, ktorý sa venuje najmä detskej a filmovej tvorbe. Najúspešnejším projektom je celovečerný film RYTMUS sídliskový sen a animovaný seriál OVCE.sk. Je autorom originálnych literárnych scenárov, niekoľkých projektov a kníh so zameraním na deti a mládež. Pripravil do vysielania Slovenskej televízii vzdelávací seriál Cookie.sk a zážitkový seriál Andrea za hranicou. Pre televíziu JOJ cestopisný seriál Na vlastnej koži.

Aless vlastným menom Aless Capparelli sa venuje hudbe od svojich 13 rokov. Píše si vlastné texty, v ktorých opisuje život mladých ľudí. Sama bola terčom šikany na základnej škole a tejto téme sa venuje aj vo svojej hudobnej tvorbe.

eSlovensko o.z. je nezisková, mimovládna organizácia založená roku 2002. Zaoberá sa najmä primárnou a sekundárnou prevenciou a neformálnym vzdelávaním na Slovensku. Inováciami a moderným jazykom pracuje s deťmi a mládežou, ponúka im vedomosti z oblastí, ktoré slovenské školstvo svojimi osnovami nepokrýva. Reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a efektívne ich tlmočí mladej generácii. Internet a nové technológie sú hlavné témy projektov eSlovensko. Prostredníctvom ústredného portálu www.ZODPOVEDNE.sk učí použ&iacut e;vať internet zodpovedne a bezpečne. Od roku 2007 je eSlovensko o.z. súčasťou európskej siete Safer internet Center a zabezpečuje aj bezplatnú linku Pomoc.sk na čísle 116 111.