Beseda s p. Samuelom Bogárom

nezavislDňa 11.10.2016 prijal naše pozvanie na besedu p. Samuel Bogár , spoluzakladateľ Občianskeho združenia Nezávislosť – Nový začiatok o.z. , ktorý nám problematiku drogových závislostí priblížil z úplne iného uhla. Jeho beseda nebola o teórii, poučkách, bola zameraná na silu vyrozprávania svojho vlastného životného príbehu ako bývalého narkomana a osobnej skúsenosti človeka , ktorý si prešiel peklom drogovej závislosti. Obsahom samotnej prednášky boli životné pohľady a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou osobnú skúsenosť.Žiaci, 8. a 9. ročníka so zaujatím počúvali túto úprimnú životnú výpoveď. Samko nás previedol svojím životom, veľmi hlboko rozobral pozadie a motívy pri rozhodovaní, prečo a ako začal s drogami , aké to bolo žiť s drogou, čo mu do života priniesla a čo vzala. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov, prikrášlenia.. Jeho prednáška bola rozdelená do štyroch častí, v ktorých postupne rozobral svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako devastoval zdravie i život sebe i svojim blízkym. V tretej časti rozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život ved ie dnes. Štvrtou časťou bola diskusia, v ktorej úprimne odpovedal na všetky otázky našich žiakov. Z jeho odpovedí bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka všetkým, ktorí to potrebujú.

Dnešní mladí ľudia sú vystavení rôznym lákadlám doby . Často si neuvedomujú dôsledky svojich činov. Samko Bogár svojou prednáškou pripomenul žiakom hodnotu života bez drog a nás všetkých priviedol k hlbokému zamysleniu nad jedinečnosťou a vzácnosťou nášho života, ktorý máme všetci vo svojich rukách.

Naši žiaci boli Samkovou výpoveďou zaujatí , tento príbeh zo živej knižnice  vrelo odporúčam ako jedinečnú aktivitu v oblasti prevencie.

Mgr. Miriam Maslíková, koordinátor prevencie

 

1

 

2