Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková

Osobitné miesto v školách patrí koordinátorom prevencie – pedagógom, ktorí fundovane zastrešujú, koordinujú a usmerňujú aktivity v rámci prevencie. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a územnej samosprávy  odporúčajú stanoviť v školách a školských zariadeniach funkciu koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Jeho úlohou bude v spolupráci s vedením školy vypracovať a realizovať preventívny program školy a spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickými poradňami a inými odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.

 

Charakteristika a linky na rôzne stránky pre žiakov i rodičov

pdf charakteristika_a_linky_na_rozne_stranky_pre_ziakov_i_rodicov.pdf


Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková
pdf koordinator-prevencie-socialnopatologickych-javov.pdf

Metodické usmernenie č. 7/2006-R
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 
zariadeniach
pdf usmernenie_c.7-r-2006.pdf

Smernica č. 36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
pdf smernica_c._362018-sikanovanie.pdf

Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia, závislostí , diskriminácie a sociálno-patologických javov žiakov v škole
pdf program_prevencie_a_riesenia_sikanovania_2018.pdf

 
 

Čo je šikanovanie

Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselneopakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôžeš brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje

 Celý článok TU: pdf co-je-sikanovanie.pdf

  Ako nebyť šikanovaný ?

 

 Možno aj Vám sa to niekedy stalo, že Vám niekto neustále robil zle, stále sa Vám posmieval, chcel od Vás Vašu desiatu - a to nie raz - a nemohli ste si pomôcť, nuž ste mu ju naozaj dali, nútil Vás nosiť mu tašku, alebo hovoriť mu „pane“.

 Celý článok TU: pdf ako-nebyt-sikanovany.pdf

 


Stránka 3 z 3