Práca špeciálneho pedagóga

 

Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna výchovná podpora je súhrn takých aktivít špeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu jednotlivca so špeciálnymi výchovnými potrebami manifestovanými v procese vzdelávania, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo odstraňujú prípadné prekážky pri ich

Čítať celý článok...
 

Dokumenty

Deti  a žiaci s odkladom povinnej školskej dochádzky
pdf deti_a_ziaci_s_odkladom_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

 Vývojový stav dieťaťa pri vstupe do školy a v prvom ročníku
pdf vyvojovy_stav_dietata_pri_vstupe_do_skoly.pdf

Vzor- žiadosť o integráciu
pdf vzor_ziadost_o_integraciu.pdf

doc vzor_ziadost_o_integraciu.doc  

   

Zásady správneho písania a kreslenia u ľavákov, pravákov a detí s dysgrafiou

pisanie

Ak chceme, aby dieťa správne písalo, je potrebné ho viesť k dodržiavaniu návykov a zásad. Platí to pre deti predškolského i školského veku. Ak sa naučí nesprávne návyky, veľmi ťažko sa odstraňujú a niekedy sa nepodaria vôbec odstrániť. Je dôležité mať na pamäti individuálny prístup najmä pri práci s deťmi.

 

Celý článok TU: pdf ako-spravne-pisat.pdf  

 

Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková

Osobitné miesto v školách patrí koordinátorom prevencie – pedagógom, ktorí fundovane zastrešujú, koordinujú a usmerňujú aktivity v rámci prevencie. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a územnej samosprávy  odporúčajú stanoviť v školách a školských zariadeniach funkciu koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Jeho úlohou bude v spolupráci s vedením školy vypracovať a realizovať preventívny program školy a spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickými poradňami a inými odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.

Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková
pdf koordinator-prevencie-socialnopatologickych-javov.pdf

Metodické usmernenie č. 7/2006-R
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 
zariadeniach
pdf usmernenie_c.7-r-2006.pdf

Smernica č. 36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
pdf smernica_c._362018-sikanovanie.pdf

Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia, závislostí , diskriminácie a sociálno-patologických javov žiakov v škole
pdf program_prevencie_a_riesenia_sikanovania_2018.pdf

 


Stránka 2 z 3