Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg  :  Mgr. Miriam  M A S L Í K O V Á

Kde ma nájdete?
V  hlavnom pavilóne (modrý)   na poschodí.

Telefón:  041/433 41 65,  041/433 41 66

 

 

Práca špeciálneho pedagóga

 

Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna výchovná podpora je súhrn takých aktivít špeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu jednotlivca so špeciálnymi výchovnými potrebami manifestovanými v procese vzdelávania, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo odstraňujú prípadné prekážky pri ich

Čítať celý článok...
 

Dokumenty

Deti  a žiaci s odkladom povinnej školskej dochádzky
pdf deti_a_ziaci_s_odkladom_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

 Vývojový stav dieťaťa pri vstupe do školy a v prvom ročníku
pdf vyvojovy_stav_dietata_pri_vstupe_do_skoly.pdf

Vzor- žiadosť o integráciu
pdf vzor_ziadost_o_integraciu.pdf

doc vzor_ziadost_o_integraciu.doc  

   

Zásady správneho písania a kreslenia u ľavákov, pravákov a detí s dysgrafiou

pisanie

Ak chceme, aby dieťa správne písalo, je potrebné ho viesť k dodržiavaniu návykov a zásad. Platí to pre deti predškolského i školského veku. Ak sa naučí nesprávne návyky, veľmi ťažko sa odstraňujú a niekedy sa nepodaria vôbec odstrániť. Je dôležité mať na pamäti individuálny prístup najmä pri práci s deťmi.

 

Celý článok TU: pdf ako-spravne-pisat.pdf  

 


Stránka 2 z 3