Predstavujeme školského psychológa

Školský psychológ:   Mgr. Petra Maslíková


Kde ma nájdete?
V pavilóne č. 2 (modrý)   na poschodí.

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón:  041/433 41 65

Konzultačné  hodiny


Pre rodičov

STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK: 8:00 – 8:45

alebo poobede po dohode prostredníctvom telefónu, emailu, triedneho učiteľa.


Vzhľadom na to, že z času na čas môžem mať povinnosti aj v čase konzultačných hodín, ktoré sú vyhradené pre Vás, je lepšie ak sa mi dopredu ozvete a dohodneme sa na spoločnom termíne. Môžeme tak spolu predísť mrhaniu Vášho času. Prípadne sa môžeme dohodnúť aj na čase mimo konzultačných hodín.

 

Pre učiteľov
Kedykoľvek počas hodín označených Ad/K , D, KI a to podľa harmonogramu na dverách (na nástenke).

 

Cez ostatné hodiny podľa dohody.

 

Pre žiakov
Môžeš prísť kedykoľvek cez prestávku. Treba však, aby počas malej prestávky o tom vedel dozor konajúci vyučujúci.    
Ak sa ti zdá, že by to bolo málo času, som tu aj po 14:00 (cez 7. a 8. hodinu). Prípadne sa spoločne dohodneme na  stretnutí v takom čase, aby bolo toto stretnutie pre teba užitočné a príjemné.

 

Práca školského psychológa

Ponúka konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom.

Vo svojej činnosti sa zameriava na pomoc pri:

  • predchádzaní vzniku problémov
  • riešení už vzniknutých problémov
  • zmierňovaní následkov takých problémov

Pracuje s jednotlivcami alebo skupinami a tiež s triedami.
Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami
Spolupracuje s výchovným poradcom  a koordinátorom prevencie na škole. 
Prostredníctvom svojej  konzultačno-poradenskej činnosti pomáha  učiteľom nájsť adekvátne postupy vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi,  zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť. Dôraz je kladený najmä na zabezpečovanie efektívnejšej spolupráce školy a rodiny na skvalitňovanie medziľudských vzťahov na škole - teda celkove na  humanizovaní školy. 

Čítať celý článok...