Práca školského psychológa

Ponúka konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom.

Vo svojej činnosti sa zameriava na pomoc pri:

  • predchádzaní vzniku problémov
  • riešení už vzniknutých problémov
  • zmierňovaní následkov takých problémov

Pracuje s jednotlivcami alebo skupinami a tiež s triedami.
Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami
Spolupracuje s výchovným poradcom  a koordinátorom prevencie na škole. 
Prostredníctvom svojej  konzultačno-poradenskej činnosti pomáha  učiteľom nájsť adekvátne postupy vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi,  zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť. Dôraz je kladený najmä na zabezpečovanie efektívnejšej spolupráce školy a rodiny na skvalitňovanie medziľudských vzťahov na škole - teda celkove na  humanizovaní školy. 


AK SI ŽIAK   A...

AK si nespokojný so známkami.
AK by si chcel zlepšiť spôsob učenia sa a zmeniť svoje študijné návyky.
AK sa bojíš skúšania a máš trému.
AK sa ti zdá, že nepatríš do triedy a necítiš sa tam AŽ tak dobre.
AK nevieš ako riešiť konflikty so svojimi spolužiakmi a priateľmi.
AK sa potrebuješ s niečím zdôveriť.
AK si nie si sebou istý, bojíš sa komunikovať, nevieš nájsť na sebe nič pekné a dobré.
AK máš nejaké zdravotné ťažkosti a máš preto strach, hanbíš sa alebo sa preto veľmi  hneváš. 
AK Ťa trápi tvoj vzťah s rodičmi.
AK nevieš prečo si tu, a kam ideš.
AK túžiš jednoducho rásť, niečo na sebe meniť alebo zlepšiť.

...TAK  SOM  TU  PRE  TEBA. RADA ŤA VYPOČUJEM, SKÚSIM ŤA POCHOPIŤ

A SPOLU SA NÁM HÁDAM PODARÍ OBJAVIŤ CESTU ĎALEJ.


AK STE RODIČIA...

Možno Vás poteší, že tu som, lebo by ste radi pomohli svojmu dieťaťu, ibaže neviete

AKO sa mu darí v škole a v čom spočívajú jeho vzdelávacie problémy .
AKO možno zmeniť či zlepšiť jeho výchovu.
AKO si nájsť k nemu cestu v období dospievania.
AKO sa vlastnou snahou a aktivitou pričiniť o jeho pokroky aj v prípade, že má špecifické výchovno-vzdelávacie potreby.
AKO mu pomôcť nájsť si svoje miesto medzi spolužiakmi, vážiť si sám seba...
AKO vziať podanú pomocnú ruku školy v podobe upozornení triedneho učiteľa alebo  výchovných opatrení.


VERTE,  ŽE  VAŠA  OCHOTA  K SPOLUPRÁCI  SO  ŠKOLOU  JE  TIEŽ  CESTOU, 

AKO VYCHOVAŤ Z VÁSHO DIEŤAŤA ZRELÚ OSOBNOSŤ.