DNI VOĽBY POVOLANIA

povolanieKam na strednú školu? Čím budem? V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci sme v utorok 4. októbra 2016 uskutočnili pre našich deviatakov Deň voľby povolania.

Po úvodnej prednáške o voľbe povolania žiaci absolvovali psychologické vyšetrenie orientačných intelektových schopností a záujmový test na profesijnú orientáciu. Nasledovali individuálne konzultácie, ktorých sa mohli zúčastniť aj rodičia so svojím dieťaťom.

Čítať celý článok...
 

Prijímacie konanie

 prijim-kon-2017

 

Dokument na stiahnutie:  pdf prijimacie_konanie_2017.pdf

 

 

 

 

 

Spolužiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Čadci

kadern9. decembra 2015 zavítali na našu školu naši starší  spolužiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Čadci pod vedením pani profesorky Ing. Marcely Adamčíkovej. Prišli sa nám deviatakom  pochváliť a predviesť  s tým, čo sa na tejto škole naučili, prečo sa na túto školu prihlásili, aké rozmanité možnosti majú študenti tejto školy,

Čítať celý článok...
 

DEVIATACI SA RADILI O BUDÚCOM POVOLANÍ

volbaDňa 2.10.2015 sa na našej škole konali Dni voľby povolania, na ktorých sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Žiaci sa na prvých dvoch hodinách rozprávali s pani psychologičkou a robili testy,   ktoré im mali pomôcť pri výbere strednej školy. Na tretej až piatej vyučovacej hodine mali žiaci osobné konzultácie s pani psychologičkami, na ktorých sa mohli zúčastniť aj rodičia. Počas tohto dňa sa žiaci tiež dozvedeli o rizikách práce v zahraničí, pozerali  videá o podvedených ľuďoch, ktorí sa nechali nalákať na výhodné podmienky práce  v zahraničí.  Deviataci si z tohto dňa odniesli mnoho užitočných informácií o stredných školách.

                                                                                              (Magdaléna Kontríková, 9. ročník)

   


Stránka 1 z 3