Rodičovské združenie 9. ročníka

 Rodičovské združenie pre 9. ročník:

pdf zrps-2017-10-9.rocnik.pdf

ppt ZRPS-2017-10-9.rocnik.ppt

 

Rodič v systéme duálneho vzdelávania:

pdf 2-rodic-v-systeme-dual-vzd.doc

doc 2-rodic-v-systeme-dual-vzd.doc

 

Žiak v systéme duálneho vzdelávania:

pdf 3-ziak-v-systeme-dual-vzd.pdf

doc 3-ziak-v-systeme-dual-vzd.doc

 

Harmonogram zberu údajov:

pdf 4-harmonogram-zberu-udajov.pdf

doc 4-harmonogram-zberu-udajov.doc


5-VZOR-Prihláška na štúd. v SŠ a pokyny na vyplňanie:

pdf 5-vzor-prihlaska-na-stud.-a-pokyny.pdf


6-VZOR- Odvolania:

pdf vzor_odvolania.pdf

doc vzor_odvolania.docZber podkladov pre Testovanie 9 - 2017

16.11. - 30.11.2017

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2018

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 23.2.2018

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 23.2.2018

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

21.3.2018

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 15.4.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

5.4.2018

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2018

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2018

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

17.5.2018

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2018

2. kolo prijímacích skúšok.

19.6.2018

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2018