DEVIATACI SA RADILI O BUDÚCOM POVOLANÍ

volbaDňa 2.10.2015 sa na našej škole konali Dni voľby povolania, na ktorých sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Žiaci sa na prvých dvoch hodinách rozprávali s pani psychologičkou a robili testy,   ktoré im mali pomôcť pri výbere strednej školy. Na tretej až piatej vyučovacej hodine mali žiaci osobné konzultácie s pani psychologičkami, na ktorých sa mohli zúčastniť aj rodičia. Počas tohto dňa sa žiaci tiež dozvedeli o rizikách práce v zahraničí, pozerali  videá o podvedených ľuďoch, ktorí sa nechali nalákať na výhodné podmienky práce  v zahraničí.  Deviataci si z tohto dňa odniesli mnoho užitočných informácií o stredných školách.

                                                                                              (Magdaléna Kontríková, 9. ročník)