Erasmus+

Druhá mobilita žiakov ZŠ Rázusova Čadca

e-spanV dňoch 14.- 20. mája 2017 sa skupina šiestich žiakov a troch vyučujúcich zúčastnila druhej mobility v rámci projektu Erasmus+ 2016-1-SK01-KA219-022538_1 “Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!”

 

Hostiteľskou krajinou bolo Španielsko, škola Institut Fonts del Glorieta v historickom meste Alcover. Cieľom druhej mobility bolo rozvíjať empatiu prostredníctvom hudby.

Čítať celý článok...
 

Umenie dokáže spájať

um-spaja

 

    V dňoch 13. – 17. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo medzinárodné stretnutie žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+.

     Naša škola i mesto sa stali hostiteľmi pre dvadsaťosem  hostí z rumunskej, španielskej, tureckej a litovskej školy. Toto stretnutie bolo prvou mobilitou v rámci projektu.

Čítať celý článok...
 

Prvé nadnárodné stretnutie PROJEKTU Erasmus+ v Turecku

erasm1V dňoch 15.-18. novembra 2016 sa konalo v Akhisare (Turecko) prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+: „Beware of Endless Wealth, Art is Revising European Values“, 2016-1-SK01-KA219-022538. Riaditeľov a koordinátorov projektu s nadšením privítalo vedenie mesta a školy Ülkü Ortaokulu .

Čítať celý článok...
 

Rázuska opäť v projekte

erasm1Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. Jedným zo spôsobov hľadania tejto cesty sú na školách aj medzinárodné projekty.

Čítať celý článok...
 

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+

erasm1V rámci projektu Erasmus+ bol naše škole poskytnutý grant na realizáciu jednoročného projektu „Zlepšenie motivácie u žiakov a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“. Projekt sme začali realizovať od 1. júla 2015  v rámci kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov.

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2