Projekty

Návšteva regionálnej TV

t-navsteva

Ako vôbec vyzerajú  TV štúdiá? Čo sa tam nachádza? Kto tam pracuje?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpoveď v regionálnej televízii. Tu sme sa stretli s jej zamestnancom, Mgr. J. Mozoľom, ktorý nám dovolil nahliadnuť „pod pokrievku“ TV spravodajstva.

Čítať celý článok...
 

Projektová spolupráca s Nadáciou ORANGE

 

orangeNadácia ORANGE tento rok zverejnila projektovú výzvu zameranú okrem iného aj na mediálnu výchovu a prácu s mediálnym obsahom. Jej cieľom je ponúknuť žiakom aktivity,  „ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov,

Čítať celý článok...
 

Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!

2016-1-SK01-KA219-022538

t2t1

Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov  a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto sme hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. 

Čítať celý článok...
 

Erasmus+ projekt pre učiteľov: „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívního školského prostredia“

inkl1Našej škole bol schválený grant vo výberovej procedúre  na rok 2018 v rámci projektu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia1  – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  vo výške 7820 EUR na realizáciu projeku Erasmus+  s názvom  „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívního školského prostredia“ pod číslom                 

       „2018-1-SK01-KA101-046221“

Realizácia projektu počíta s posilněním profilu učitelského povolania, podporí učiteľov při práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede, pri inovatívnych aj inkluzívnych postupech pri výučbe. Mobility učiteľov sa uskutočnia v gréckom meste Kalamata prostredníctvom gréckeho vzdelávacieho centra Areadne. Daných mobilít sa  v mesiacoch november-február zúčastnia PaedDr.S. Gonek, Mgr.P. Zubka, Mgr. Z. Masárová a koordinátor projektu

Mgr. V. Prengelová.

 

Projekt Erasmus+ pokračuje

t2t1“Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!” 

Projekt Erasmus+ pokračuje na ZŠ Rázusova

Už druhý rok pokračuje v našej škole Erasmus+ pod názvom "Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!", v ktorom spolupracujeme so školami v Španielsku, v Litve, v Rumunsku a v Turecku.

Čítať celý článok...
 


Stránka 3 z 5