Projekty

Prvé nadnárodné stretnutie PROJEKTU Erasmus+ v Turecku

erasm1V dňoch 15.-18. novembra 2016 sa konalo v Akhisare (Turecko) prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+: „Beware of Endless Wealth, Art is Revising European Values“, 2016-1-SK01-KA219-022538. Riaditeľov a koordinátorov projektu s nadšením privítalo vedenie mesta a školy Ülkü Ortaokulu .

Čítať celý článok...
 

Rázuska opäť v projekte

erasm1Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. Jedným zo spôsobov hľadania tejto cesty sú na školách aj medzinárodné projekty.

Čítať celý článok...
 

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+

erasm1V rámci projektu Erasmus+ bol naše škole poskytnutý grant na realizáciu jednoročného projektu „Zlepšenie motivácie u žiakov a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“. Projekt sme začali realizovať od 1. júla 2015  v rámci kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov.

Čítať celý článok...
 

Projekt „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“

erasm2Základná škola Rázusova Čadca začala realizovať projekt od 1. júla 2015. Škole bol v šk. roku

2015-16  schválený grant vo výške 9 975,00 EUR na realizáciu projektu „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“.  Grant bol poskytnutý z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov).

Čítať celý článok...
 

DIGIŠKOLA-Máme radi Slovensko

t-digiskolaV školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - DIGIŠKOLA. V rámci projektu sa naša škola prihlásila do projektov Máme radi SlovenskoVideoexperiment. Vďaka tomu naša škola získa tabletovú učebňu s interaktívnou tabuľou, notebookom a  20 tabletmi.

Čítať celý článok...
 


Stránka 4 z 5