Projekty

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

alt

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.
Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt „Projekt E – elektronické testovanie“. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Trvanie projektu: od 25.06.2013 do 30.11.2015

Osoba zodpovedná za projekt: PaedDr. Slavomír Gonek, Ing. Ján Czán

 

 

alt

 

V rámci projektu sme dostali 10 počítačových zostáv a bola vytvorená nová počítačová učebňa.

 


Stránka 5 z 5